Home » Daftar Dealer

FAQ

Program TTL merujuk kepada Program Tune Talk Legend. Program ini bertujuan untuk memperkasakan sekumpulan orang dengan kriteria yang disenaraikan di bawah untuk menjual produk Tune Talk semata-mata, iaitu:

Mencari pekerjaan atau sumber pendapatan dengan masa yang fleksibel dan kebebasan kewangan
Berminat untuk memulakan perniagaan mereka sendiri dengan yuran penyertaan dikecualikan
Menganggur dan mencari permulaan untuk memperoleh pendapatan tetap

Mesti rakyat Malaysia yang mempunyai MyKad yang sah
Berumur antara 18 hingga 60 tahun

 • Modal yang rendah diperlukan.
 • Insentif dan ganjaran yang menarik.
 • Pendapatan jangka panjang langsung.
 • Pendapatan jangka panjang tidak langsung.
 • Pendapatan boleh diwariskan kepada ahli keluarga.
 • Seminar Latihan Online & Luar Talian
 • Sokongan Bahan Jualan:
    – Panduan 1-ke-1 oleh Prestige Dealer.
 •   – Multi-direct Income
 •   – Direct Revenue Share
 •   – Indirect overriding revenue share
 •   – Starter Kit

 • 10 keping Kad SIM Tune Talk bernombor.
 • 2x t-shirt Tune Talk Legend.
 • Barangan Tune Talk
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Open chat
1
Scan the code
Hello
Boleh saya bantu?
Dengan memulakan perbualan ini, anda bersetuju untuk pihak kami menggunakan nombor anda bagi tujuan menghubungi anda semula dan untuk tujuan promosi produk dan perkhidmatan kami pada masa akan datang.